የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ (ኦኤምኤን) በሶስት የአመራር እርከኖች ይተዳደራል ፡፡ እርከኖቹም የባለአደራዎች ቦርድ የሥራ አስፈፃሚ ካውንስል  እና የአርትዖት (ኤዲቶሪያል) ቦርድ ናቸው፡፡ ከአስራ አምስት ግለሰቦች አባላት የተውጣጡ አባላት ያሉት የባለአደራዎች ቦርድ ሕግና ደንብ የማውጣትና የመከታተል ሥልጣን የተሰጠው እና የድርጅቱን ሥራ በበላይነት የሚቆጣጠር ስብስብ ነው፡፡ ባለ ዘጠኝ አባላቱ የሥራ አስፈፃሚ ካውንስል የተቋሙን የዕለት ተዕለት ሥራዎች የማቀድና ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ፡፡ ምክር ቤቱ በሥራ አስፈፃሚ ዳይሬክተር ይመራል ፡፡ የኤዲቶሪያል ቦርድ ገለልተኛ ሆኖ በጋዜጠኞች በካሜራ ባለሙያዎች እና በድርጅቱ የሚሰሩ አርታኢዎችን ያቀፈ ነው ፡፡ ዋና አዘጋጁ የኤዲቶሪያል ቦርዱን ይመራል ሥራ አስፈፃሚ ካውንስል ውስጥም ኤዲቶሪያል ቦርድን ወክሎ ኃላፊነቱን ይወጣል፡፡፡