written Article

Dubbi himaan Adda Biliisummaa Oromoo, Obbo Battee Urgeessaa poolisii Oromiyaatiin hidhaman.

1 Mins read

Obbo Battee Urgeessaa itti gaafatamaa Qunnamti Adda Biliisummaa Oromoo kan ta’an, har’a waaree booda waajjira poolisii magaalaa Buraayyu Aanaa 3ffaatti hidhamuu isaanii maddi keenya Buraayyuurra dubbisne himee jira.

Obbo Battee Urgeessaa guyyaa kaleessaa, Waajjira poolisii Aanaa magaalaa Galaan deemuudhaan qondaaltota Adda Biliisummaa Oromoo hidhamanii jiran gaafatanii akka turan maddi OMN kun kan himu yoo ta’u, guyyaa har’as akkuma kaleessaa sanatti qondaalota ABO Buraayyuutti hidhamanii jiran dubbisuuf garas adeemanii, achumaan to’atamuu isaanii dubbata.

Obbo Battee Urgeessaa yeroo ammaa kana Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu Aanaa 3ffaa keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta’u, qofaatti adda baafamanii jiraachuu isaanii maddi OMN kun mirkaneeffachuu hima.

Sababa maatiin hidhamuusaa quba hin qabneef, nyaatnis ta’e uffatnii dhaqeef akka hin jirres namni kun OMN-tti himee jira.

Related posts
uncategorizedwritten Article

Obbo Jawar Mohammadfaa marsaa lammaffaaf lagannaa nyaataa eegalan

Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii kanneen zoonnii 8ffaa keessatti hidhamanii jiran, sababa dhukkubsatee yaala…
written Article

Rakkoo nageenyaafi sochiin filannoo dursaa jeeqamuusaaf Buufata 40 keessatti filannoon akka hin adeemsifamne beeksifame

Filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa marsaa 6ffaa, Waxabajji 14, 2013 adeemsisuuf karoorfamee ture, sababa maqaa rakkoo nageenyaafi…
written Article

Godaannisa Sirna nafxenyaa maatii kiyyarrattin ilaalaa guddadhe

“Godaannisa Sirna nafxenyaa maatii kiyyarrattin ilaalaa guddadhe” jechuun Bitootessa 13, 2013 himannoo isatti banameef jecha…