uncategorizedwritten Article

Obbo Jawar Mohammadfaa marsaa lammaffaaf lagannaa nyaataa eegalan

1 Mins read

Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii kanneen zoonnii 8ffaa keessatti hidhamanii jiran, sababa dhukkubsatee yaala fayyaa dhorgamuu Obbo Jawaar Mohammadiif lagannaa nyaataa eegaluu isaanii Abukaatoofi gorsaan seeraa Obbo Kadir Bulloo OMN-tti himan.Obbo Jawaar Mohammad ji’a lamaa asitti dhukkubbii ilkaaniin hedduu rakkachaa jiraachuusaa quba qabaachuu kan himan Obbo Kadir Bulloo, dhimma kana ilaalchisuun Manni murtii yeroo garaa garaatti waldhaansa fayyaa akka argatuuf ajajuusaa himu. Bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii ajaja mana murtii hojiitti hiikuu dhabuunsaa muffiin kun akka ka’uuf sababa ta’e kan jedhan Obbo Kadir, kanaan duras sababa Abbaan Alangaa dhowweef manni hidhaa ajaja mana murtii hojiitti hiikuu didee, Obbo Jawaar, Obbo Baqqalaa fi Obbo Haamzaan guyyaa afurtamaaf nyaata lagatanii kadhaa jaarsoliin nyaata fudhachuu akka eegalan yaadachiisu.Ammas manni hidhaa Qaallittii ajaja mana murtii fudhachuu diduun isaanii rakkoo hamaaf hidhamtoota kana saaxiluu mala sodaa jedhu qabachuu kan himan Obbo Kadir, hidhamtootni siyaasaa Qaallittii Zoonii 8ffaa jiran guyyaa har’aa nyaata lagachuu akka eegalan OMN-tti himaniiru.Abbaan Alangaa mana yaalaarraa isaan dhorguusaaf oliyyannoo fudhatamee manni murtii walii gala Federaalaas mirga yaalamuu hidhamtoota kanaa mirkanessuun isaa jlni yaadatama. Guyyoota muraasa duras manni murtii walii gala Federaalaa Abbaa alangee Federaalaa Dr. Geedi’oon Ximiitiyoos hidhamtoota yaalirraa dhorguusaaf murtii balleessummaa itti murteessuusaa gabaasnee turre.

Related posts
written Article

Rakkoo nageenyaafi sochiin filannoo dursaa jeeqamuusaaf Buufata 40 keessatti filannoon akka hin adeemsifamne beeksifame

Filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa marsaa 6ffaa, Waxabajji 14, 2013 adeemsisuuf karoorfamee ture, sababa maqaa rakkoo nageenyaafi…
written Article

Godaannisa Sirna nafxenyaa maatii kiyyarrattin ilaalaa guddadhe

“Godaannisa Sirna nafxenyaa maatii kiyyarrattin ilaalaa guddadhe” jechuun Bitootessa 13, 2013 himannoo isatti banameef jecha…
written Article

Dubbi himaan Adda Biliisummaa Oromoo, Obbo Battee Urgeessaa poolisii Oromiyaatiin hidhaman.

Obbo Battee Urgeessaa itti gaafatamaa Qunnamti Adda Biliisummaa Oromoo kan ta’an, har’a waaree booda waajjira…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *