written Article

Rakkoo nageenyaafi sochiin filannoo dursaa jeeqamuusaaf Buufata 40 keessatti filannoon akka hin adeemsifamne beeksifame

1 Mins read
written Article

Rakkoo nageenyaafi sochiin filannoo dursaa jeeqamuusaaf Buufata 40 keessatti filannoon akka hin adeemsifamne beeksifame

1 Mins read

Filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa marsaa 6ffaa, Waxabajji 14, 2013 adeemsisuuf karoorfamee ture, sababa maqaa rakkoo nageenyaafi sochii filannoo dursaa jeeqamuu jedhuun buufataalee filannoo 40 keessatti filannoo akka hin adeemsifamne murtaa’e.
Naannooleen rakkoo nageenyaaf saaxilaman jechuun buufatni filannoo muraasni haqaman kunniinis, Oromiyaa, Benishaangul Gumuz, Somalee Amaaraafi Naannoo Uummattoota Kibbaa keessatti akka argaman Boordiin filannoo Biyyaalessa ibsa baasee beeksisee jira. 
Sababni adda cituu filannoo buufataalee afurtama kanaas, rakkoo nageenyaafi sochii filannoo dursaa jeeqamuu olaanaan waan keessatti mullateef jechuun boordichi ibseera. Akka Boordiin filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa jedhutti rakkoolee mullatan kana cinaatti dhiisanii, filannoo Biyyaalessa buuftaalee kanatti geggeessuun rakkoo caaluuf saaxila waan ta’eef, buufataalee 40 kanarraa filannoon adda akka citu murteessuuf dirqamani.
Naannoo Oromiyaa keessatti namni kaardii filannoo hin fudhanne, waajjiraalee mootummaarraa tajaajila Hawaasummaa akka hin arganne taasifamaa akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo Somaalee keessatti ammoo kaardiin filannoo heddumminaan mana nama tokko keessatti argamaa tureera. Naannoo Amaaraa keessattis rakkoon wal fakkaataa nama tokkichaaf kaardii filannoo 3-5 kennamaa turuusaafi naannoo Uummattoota kibbaa keessatti ammoo barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa kanneen umuriin isaanii filannoof hin geenye dirqisiisanii Kaardii akka fudhatan taasifamaa akka ture gabaasaa turreerra. 
Boordiin filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaas rakkinoota kana, moggaasa sochiin filannoo dursaa jeeqamuu jedhuun yoo ibsu, rakkoo nageenyaa itti dabaluun sababoota kanaaf jecha Naannolee olitti heeraman keessaa buufata afurtamarratti filannoon akka hin adeemsifamne murteessuusaa ibse.

Related posts
uncategorizedwritten Article

Obbo Jawar Mohammadfaa marsaa lammaffaaf lagannaa nyaataa eegalan

Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii kanneen zoonnii 8ffaa keessatti hidhamanii jiran, sababa dhukkubsatee yaala…
written Article

Godaannisa Sirna nafxenyaa maatii kiyyarrattin ilaalaa guddadhe

“Godaannisa Sirna nafxenyaa maatii kiyyarrattin ilaalaa guddadhe” jechuun Bitootessa 13, 2013 himannoo isatti banameef jecha…
written Article

Dubbi himaan Adda Biliisummaa Oromoo, Obbo Battee Urgeessaa poolisii Oromiyaatiin hidhaman.

Obbo Battee Urgeessaa itti gaafatamaa Qunnamti Adda Biliisummaa Oromoo kan ta’an, har’a waaree booda waajjira…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *